Endret dato

Datoen da oppføringen ble endret.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Tips: Velg Kontrollkolonner i dialogboksen Hent frem for å se kolonnen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ChDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2794  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.