Forbedringer 9.01.1 - Logistikk

Ordre

Antall forskjellig fra påløpt antall
Hvis Produktnr ble slettet på en Ordrelinje og erstattet av et nytt, ble ikke feltene Påløpt og Pål. kostn. (innenl.) utfylt på ordrelinjen. Dette er nå løst.
Delvis utfylling av negativt Vareparti
Ved delvis fylling av et negativt Vareparti via en innkjøpsordre, endret varepartiet sorteringen når det ble Ferdigmeldt. Varepartiet var ikke tilgjengelig for videre fylling, før alle andre negative varepartier var fylt opp. Dette er nå løst.
Fylling av negativt Vareparti med desimaler
I visse kombinasjoner av desimaler i enten negativt Vareparti eller Antall på innkjøpsordren, ble enkelte eksisterende reservasjoner splittet til nytt positivt Vareparti. Dette er nå løst.
Krasj under fakturering
Faktureringen stoppet hvis det var valgt flere utskriftsdestinasjoner for fakturering. Dette gjaldt for eksempel hvis noen ordrer skulle faktureres via EDI, og andre via en tekstfil. Dette er nå løst.
Brukerdefinert sortering av ordrelinjer fungerer ikke
Ved bruk av "Anvend brukerdefinert sortering av ordrelinjer" ble sorteringen ignorert til fordel for standardsorteringen i tabellen. Dette er nå løst.

E-post

Problemer med e-postadresse ved sending av e-post
Hvis du brukte skilletegn (komma eller semikolon) i kolonnen E-postadresse i tabellen Aktør, var det ikke mulig å sende e-post. Dette er nå løst.

Visma AutoInvoice

Bruddlinje inkludert som ordrelinje i Visma AutoInvoice
Dersom e-fakturaer til Visma AutoInvoice hadde bruddlinjer, ville disse bruddlinjene bli lagt til i e-fakturaen som ordrelinjer og tatt med i enkelte summer. Dette er nå løst.
Kontroller om Autoinvoice-kunde kan motta fakturaer
Behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring filtrerte ikke på kundens mulighet til å motta fakturaer. Dette er nå endret, slik at bare kunder som har aktive elektroniske adresser og kan motta elektroniske fakturaer, vises blant resultatene.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.