Forbedringer 9.01.1 - Generelt

Bilagsserier

Bilagsserie ikke nullstilt
Enkelte verdier for Neste bilagsnr i Bilagsserie-tabellen i standardoppsettene denfirm.txt og norfirm.txt ble ikke riktig angitt til første tall i serien. Dette er nå løst.

GUI

Forhåndsvisning ikke mulig å lukke, alt er deaktivert
Hvis du klikket i redigeringsfeltet mellom verktøylinjen og dokumentet i forhåndsvisningen, ble alternativet for lukking deaktivert. Dette er nå løst.
Innstillingene under Utskriftsformat ikke brukt under opptak
Ved utskrift under opptak av en knapp ble standard Utskriftsformat brukt (Bare den aktive raden hvis ingen er markert), og ikke det som var angitt i utskriftstabellen.

Søkepanel

Krasj i Søkepanel
Når du i rutinen for Søkepanel valgte Velg søkefelter, kunne dette i enkelte tilfeller føre til at programmet krasjet. Dette er nå rettet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.