Forbedringer 9.01.1 - Bokføring

Matching

Beløp ikke kopiert til tabellen Motreferanse
Åpen kundepost og Åpen leverandørpost som hentes til tabellen Motreferanse når du skriver inn <*> i feltet Motref. i tabellen Bilag, vil nå ha riktig beløp.

Oppdater bunt

Feilmelding fjernet
Hvis du prøver å utføre behandlingsvalget Oppdater bunt når tabellen Bunt er tom, vises det ikke lenger en dialogboks med feilmelding.

Periodisering

Periodiseringsnøkkel som strekker seg over mer enn ett regnskapsår
Når du oppdaterer Bilag med en Per.nøkkel som strekker seg over mer enn ett regnskapsår, vises det ikke lenger en feilmelding om Regnskapsperiode.

Betalingsforslag

Betalingsforslag godtar ikke kreditnotaer
Når EBF system ikke var angitt på Bankpartner, førte det til at behandlingsvalget Lag betalingsforslag ikke godtok kreditnotaer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.