Forbedringer 5.32.3 - Generelt

Utskrift

Sideelementutskrift fra bøker

Ved utskrift fra et sideelement som er inkludert i bok, og hvor bare undersideelementet er synlig, ble bare hovedsideelementet skrevet ut. Dette er nå rettet.

Vinduer opprettet i tidligere versjoner enn 5.30 trenger å bli oppdatert. Et nytt parameter Videresend til hovedsideelementet i Utskrift ved Design har blitt lagt til for å løse problemet. Når dette er slått av vil bare undersideelementet bli skrevet ut.

For eksempel når tabellene Produkt og Pris- og rabattmatrise er inkludert i samme oppsett, men plassert i forskjellige sider i bøker.

Formatering ved utskrift til fil

I versjon 5.32.2 ble formateringen ved utskrift til fil ved en feil hentet fra Regionale innstillinger. Dette er nå rettet.

Visma Document Center

Dokumentviser
Ved bruk av Visma User Directory, ble ikke dokumentene vist i dokumentviseren. Dette er nå rettet


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.