Forbedringer 5.32.3 - Regnskap

Bilag

Manglende bilag etter fakturering

Et problem med generering av bilag etter fakturering har blitt rettet. Hvis godkjenningsprosessen ble avbrutt, og systemet ble nødt til å rulle tilbake transaksjonene, kunne dette resultere i manglende bilag i bunten.

Fyll inn restbeløp

Ved bruk av bilagsart med “Fyll inn restb.” satt blir nå restbeløpet korrekt utfylt ved bruk av bilagsarten under bilagsregistrering.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.