Nye funksjoner 5.30 - Teknisk

Database

Support for 64 biters heltallsfelt
Databasen har nå støtte for 64 biters heltallsfelt (både Microsoft SQL Server og Oracle).

Installasjon

Inkluder Platform Validator i Visma Business
Platform Validator er et program med diverse tester, som kontrollerer og rapporterer problemer med miljøet som Visma Business kjører i. Det inkluderes nå som en del av server- og klientoppsettet .

Konfigurasjon

Velge bruker som skal kjøre Visma.BusinessHost
I forbindelse med konfigureringen av Visma Business Services er det nå mulig å velge en bruker som Visma.BusinessHost Windows-tjenesten skal kjøres under. Dette kan være enten en lokal bruker eller en domenebruker.

VBS

Flere tjenesteinstanser og konfigurasjoner
Det er nå mulig å kjøre flere instanser av Visma.BusinessHost på sammen maskin på samme måte som det er mulig å installere flere instanser av Visma Business ved hjelp av kommandolinjebryteren /N.
Dokumentasjon og hjelp
Det foreligger SDK-dokumentasjon for tredjepartsutviklere som bruker VBS.

Visma.DebugHost

Pause og Continue lagt til
Pause logging og Continue logging er lagt til Visma.DebugHost for å redusere minnebelastningen ved testing av store mengder data. Dette kan føre til at programmet henger seg opp.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.