Nye funksjoner 5.30 - Logistikk

Ordre

Nye preferanser i dialogboksen Generer innkjøps-/prod.ordre
Ny preferanser er lagt til: Ett produkt pr produksjonsordre og Bruk normal leverandør fra lagersaldoer.
Splitt omsetning mellom flere betalingsmåter ved kontantordrer
Når du oppretter en ordre, har du nå anledning til å splitte omsetningen mellom flere betalingsmåter. Det gjør du i dialogboksen som åpnes når du lagrer ordren.
Merverdiavgift på ordrelinjer
Når du lagrer ordren, kan du nå se merverdisatsen på ordrelinjen.

Salgsordre

Kredittkontroll av forfallsdatoer og blokkering
Du kan skrive inn ubehandlede ordrer (ordretype = 6) for alle kunder med forfalte fakturaer. Hvis en kunde blokkeres på grunn av forfalte fakturaer, endres ordren automatisk til ubehandlet ordre (ordretype = 6).
Direkteordre med lagerprodukt
Ny funksjonalitet ved registrering av ordrelinjer med lagerprodukter i ordrer med ordretype = 2 (direkteordre).

Siden ordrebehandlingen av direkteordrer behandler både ferdigmelding og fakturering samtidig, kontrolleres ikke lagerbeholdningen i like stor grad (f.eks. produkter i forbindelse med lagertelling), advarselsmeldinger eller blokkering av ordren kan utløses av de nye preferansene i kolonnen Ordrebehandling i Bedriftsopplysninger-tabellen som heter Lager produkt og direkte ordre.

Kontantordre

Kreditnota tillates ikke på kontantordrer
Kreditnota på kontantordre tillates hvis bruker har funksjonsadgang til Tillat kreditnota på kontantordre.

Avstemning

Valideringsdato i realisasjonsjournallinjer
For å gjøre avstemning av endringer i lagerbeholdningen og hovedbok enklere har følgende kolonner blitt opprettet:
Realisasjonsjournaler:
  • Bilagsjour.nr. (oppdateres med samme verdi som Bilagsjour.nr. i Realisasjonsjournallinjer)
Realisasjonsjournallinjer:
  • Valideringsdato (fra bunt)
  • År (fra bunt)
  • Periode (fra bunt)
Det har også blitt opprettet en rekke fremmede nøkler for realisasjonsjournaler og realisasjonsjournallinjer.

Lagerhåndtering

Plassering av lageroverføringsordrer i plukklister
Ny kolonne Overf. til plassering i Ordrelinjer, Reservasjoner og Produkttransaksjoner med funksjonsanalogi med Lagernr / Overf. til lager og Varepartinr / Overf. partinr for ordrer med Trans.type = 8.

Det nye feltet har samme oppslagsmuligheter og de samme fremmede nøklene som det gjeldende feltet Plassering.

Fremmede nøkler mellom produkttransaksjoner og hovedboktransaksjoner
Det er opprettet nye fremmede nøkler mellom Produkttransaksjoner, Hovedboktransaksjoner og Realisasjonsjournallinjer.
Lagertelling på lokasjon
Den nye behandlingen Overfør til lagertelling er implementert i tabellen Vareplassering.
Merk: Denne behandlingen er ikke tilgjengelig før du velger Lagertelling basert på plasseringer i kolonnen Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Mulighet for å legge til kostnad og frakt ved flytting av lagerbeholdning
Det er nå mulig å legge til ekstra kostnader for lageroverføringer. Du kan angi ekstrakostnader for hver rad, eller velge automatisk fordeling i ordrehodet. Parameteren Fraktbeh. i ordren brukes til å styre kostnadsfordelingen på ordrelinjene.

Lagersaldo

Regenerering av lagersaldo for lageroverføringsordrer
Hvis du regenererer lagerbalansen og regenereringen også omfatter lageroverføringsordrer, regenereres også andre lagersaldoer som registreres via lageroverføringsordren, for å unngå uoverensstemmelser mellom lagerbeholdningene.

Lagertelling

Lagertelling – produkter som normalt er unntatt fra lagerhåndtering
Ved korrigering av lagersaldo for et produkt som det er valgt Unntas lagerhåndtering for, tømmes avkrysningsruten Unntas lagerhåndtering for den genererte produkttransaksjonen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.