Nye funksjoner 5.30 - Generelt

GUI

Vis slettede rader med en rød linje
Slettede rader vises med en rød overstreking frem til dokumentet lagres. Disse radene har verdien 3 (slettet) i kontrollkolonnen Redigeringsstatus. Slettingen oppheves hvis bruker skriver inn en verdi i et felt.
Bruke ESC for å rulle tilbake redigering
Det er nå mulig å rulle tilbake en kolonneredigering ved å trykke på ESC mens det skrives inn en verdi på formellinjen. Hvis flere kolonner er fylt ut når oppslag benyttes, rulles samtlige verdier fra oppslaget tilbake hvis ett av dem mislykkes.

Faste opplysninger

Validere IBAN-konto i bankkontofelt
Det utføres kontroll av IBAN-konto i bankkontofeltene. Hvis du vil slå av kontrollen, velger du det nye alternativet Unntas IBAN-kontroll i kolonnen Landbehandl. i tabellen Land.
Merk: Før du tar i bruk den nye kontrollen, må du oppgi riktig verdi i kolonnen IBAN-lengde i tabellen Land.
Ny søkekolonne i bedriftstabell "Sortering 2"
Sortering 2 kan brukes til å sortere bedriftene i bedriftstabellen eller gjøre et valg. Kolonnen har ingen andre funksjoner.

Utskrift

Standardformular per dokument
Det er nå mulig å markere et formular som standardformular for en dokumenttype, i dialogboksen Dokumenttype i tabellen Formularer.
Snarvei til forhåndsvisning
Du kan nå bruke Ctrl+F2 som snarvei til forhåndsvisning av rapporter og lister. Det er samme snarvei som ble brukt i Microsoft Office 2007.
Ny behandling i formularer
En ny behandling gjør det mulig å kopiere et formular til et nytt formularoppsett. Dette skal gjøre det tryggere å redigere formularer som allerede er brukt på dokumentkopier.
Melding vises hvis påkrevd undertabell mangler
Hvis du vil kjøre en rapport, er det ikke lenger nødvendig å vise undertabellen i vinduet så lenge den er i utskriftsoppsettet (referert til i tabellen Formularer). Ordredokumenter kan f.eks. kjøres fra sideelementene i ordretabellen uavhengig av om ordrelinjene er koblet eller ikke. Hvis er rapport anropes, vises en feilmelding hvis en nødvendig (inkludert eller koblet) undertabell mangler i enten vinduet og utskriftsoppsettet.
Rapporter tilgjengelige som kommandoer
Rapportene legges nå i en Rapporter-gruppe i ribbon'en på samme måte som behandlinger. Denne gruppen erstatter Skriv til-gruppen, og er bare synlig for tabellsideelementer. Det er mulig å skrive ut sideelementer selv om det ikke er definert noen rapporter for en tabell.

Rapportene kan på samme måte som behandlinger, adgangsbegrenses.

Integrasjon

Kommandolinjebryter til å slå av Visma User Directory
Det er lagt til en ny kommandolinjebryter for å fjerne VUD-integrasjon. Når VBus.EXE startes med bryteren /XNOVUD, oppdateres oppsettet i tabellen Systemopplysninger. Avkrysningen av VUD innlogging oppheves, og Visma Business brukerbehandling tas i bruk.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.