Nye funksjoner 5.30 - Bokføring

Bunter

Ny eksportmulighet til Visma Global
I dialogboksen Eksport i behandlingen Eksporter bunt til fil kan du velge eksport ved hjelp av IMP-filen. Velg filen Global.imp for å lage en eksportfil som kan importeres til Visma Global.
Bokføringsbehandlinger til utleie/lån
Nye kolonner i tabellen med avgifts og bokføringsopplysninger.
Kredit utleie / lån
Viser lagerkontoen for utleie/lån av beholdning internt
Debet utleie / lån
Viser lagerkontoen for utleie/lån av beholdning eksternt, dvs. beholdning tilhørende andre.
Utrangeringskost
Kostnadskonto som brukes hvis varer utrangeres.

Bokføringen i Debet varek. og Kredit varek. fjernes ved realisering av ordren for utleie/lån.

Debet-/kreditkontroll av beløp eksklusive mva
Nytt alternativ i kolonnen Buntbehandl. i tabellen Bunter.
Utelat MVA ved kontroll av beløpsdifferanse
Kontrollerer om Differanse eller Differanse eks. MVA brukes ved kontroll av buntdifferanser.
Nye kolonner i tabellen Bilag.
Differanse eks. MVA
Differansen mellom Total kredit eks. MVA og Total Debit eks. MVA.
Total kredit eks. MVA
Akkumulerer Beløp ekskl. MVA som Sum kredit akkumulerer Beløp.
Total debit eks. MVA
Akkumulerer Beløp ekskl. MVA som Sum debet akkumulerer Beløp.
Valider bunt
Det er nå mulig å validere bunter og bilag ved hjelp av behandlingen Valider bunt i tabellen Bunt, og Valider bilag i tabellen Bilag.

Purrebrev

Flagg kunder når status for purreforslag oppdateres
Et nytt Purreforslag-flagg er lagt til i dialogboksen Kundepref.. Flagget velges eller velges bort med behandlingen Oppdater purreforslagsstatus i tabellen Aktører, og velges bort når purrebrev godkjennes.

Ansvarsenheter

Husk ansvarsenheter ved utskrift fra forhåndsvisning
Ansvarsenhetene kan huskes ved utskrift fra forhåndsvisning.

Driftsmidler

Kontrollering av kjøpsdato på første avskrivning fjernet
Første avskrivningsdato hentes nå fra Driftsmiddelsaldoer for år/periode, og regnskapsperiode fra dato.

EBF

Overføring av betaling til feil bedrift
Mulighet for betalingsoverføring mellom bedrifter i tilfeller hvor betaling har skjedd til feil bedrift. Dette krever ConvertX for OCR-lesing.
Nytt felt for gruppeløsningen KID
Kolonnen KID Firmasifre er opprettet i tabellen Bedriftsopplysninger. Den angir hvor mange tegn i begynnelsen av KID-koden som vil bli brukt som bedriftsnummer.

Brukes med ConvertX til betalingsoverføring mellom bedrifter i en gruppe.

Betalingsavtaler

Ny kolonne i tabellen Betalingsavtaler
En ny kolonne, PrvPno er lagt til i tabellen Betalingsavtaler. Kolonnen kan brukes til å holde på det forrige betalingsnummeret når betalingsnummeret endres. I Sverige brukes denne kolonnen av Autogiro. Den har ingen funksjon i Visma Business, og må oppdateres manuelt.

Resultat

Innrykningsnivå i resultat/balanserapporter
En Antall innrykk-kolonne er lagt til i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinjer, for å spesifisere hvor mange innrykk programmet skal sette inn i begynnelsen av kolonnen Tekst i de tilsvarende radene i rapporten (jf. tabellen Resultat/balansekolonner). Hvert innrykk er på tre mellomrom. Kolonnen kan også brukes i rapporter som er skrevet for Visma Reporting
.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.