Forbedringer 5.30 - Teknisk

VBS

Ikke-engelske tegn i passordet
Et påloggingspassord for Visma Business som inneholder ikke-engelske tegn (f.eks. Ø), kunne ikke brukes til å logge på via Visma Business Services. Dette er nå løst.
Visma.BusinessHost krasjer når det slås av
Hvis logging er deaktivert, oppstod det en unntaksfeil i bakgrunnstråden i Visma.BusinessHost under avslutning. Dette er nå løst.
Forbindelse til SQL Server ved oppstart av tjeneste
Hvis du starter Visma.BusinessHost-tjenesten under systemoppstart, kan det hende at SQL Server ikke er i gang. Det kan føre til at Visma.BusinessHost ikke startes. Problemet er forsøkt løst ved å prøve å opprette en forbindelse flere ganger ved tjenesteoppstart og mislykkes bare hvis alle forsøkene på å opprette forbindelse mislykkes.

Sesjoner og låser

Krasj ved bruk av sesjoner og låser
Bruk av sesjoner og låser fører ikke lenger til krasj når databaseserveren befinner seg på en annen maskin enn localhost.

EDI

Ny EDI.DLL
En nyere versjon av EDI.DLL er lagt til. Dette øker ytelsen, men gir ingen nye funksjonaliteter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.