Forbedringer 5.30 - Generelt

Faste opplysninger

Lås i språktabell fra produktbeskrivelser
Når det settes inn en rad i tabellen Produktbeskrivelse, aktiveres en lås i tabellen Språk. Denne låsen var ikke nødvendig, og har nå blitt fjernet.
Krasj ved endring av kundenummer i Oracle
Kjøring av behandlingen Bytt kunde-/leverandørnummer fører ikke lenger til krasj i Oracle-databaser.
Krasj ved endring av standardvaluta i Oracle
Endring av standardvalutaen fører ikke lenger til krasj i Oracle-databaser.
Endre loggdefinisjoner for flere bedrifter
Endring til samme loggdefinisjon for flere bedrifter fungerte bare for den første bedriften på listen. Dette er nå fikset. Hvis Org.nr står tom i definisjonsraden, er alle bedrifter loggført.
Obligatoriske teksttyper påvirker feil teksttype
Obligatoriske teksttyper som er oppgitt i Bedriftsopplysninger, vil påvirke den riktige teksttypen.
Verdi blir ikke lagret
Et problem med at verdier ikke blir lagret, er nå fikset.

Aktører

Generering av linjenummer i aktørkoblinger
Et problem med at Linjenr. ikke ble automatisk generert når en ny linje ble lagt til i tabellen Aktørkoblinger, er fikset.

Valuta

Oppfrisket valuta
Når du oppfrisker valutakurser, trenger du ikke lenger å starte programmet på nytt for at de skal tre i kraft.

Produkt

Krasj ved kopiering i produkttabellen
Programmet krasjer ikke når du prøver å kopiere et eksisterende produktnummer til Produkter eller hvis et nytt produkt forekommer mer enn én gang på utklippstavlen.
Endre produktnummer på mer enn 30 tegn
Endring av et produktnummer som gjør det lenger enn 30 tegn, utløser ikke lenger en SQL-feil.

Organisasjonsenheter

+-tasten er nå deaktivert i R7-R12
I tabellene R7–R12 har funksjonaliteten for å foreslå den neste primærnøkkelen blitt deaktivert. Bruk av plusstasten i disse kolonnene førte tidligere til at SQL Server gikk i løkke, fordi disse kolonnene er alfanumeriske.

Søkefunksjonalitet

SQL-feil ved søk etter ordreuke
Det oppstod en SQL-unntaksfeil for brukeren ved søk i kolonner som ikke er direkte representert i databasen. For eksempel er Ordreuke bare en visuell representasjon av databasefeltet Ordredato. Systemet vil fra nå av ignorere søk i slike kolonner, og tilbakestille verdien til gammel ordreukeverdi.
Krasj ved søk i ønsket leveringsuke
Et problem som førte til SQL-feil ved søk i kolonnen Ønsket lev.uke i tabellen Ordre.

Siden dette er en minnekolonne, foretas det faktiske søket i kolonnen Ønsket leveringsdato. Søkeverdien vises i denne kolonnen på søkeraden.

Utskrift

Visma Business avsluttes etter utskrift
Programmet krasjet ved utskrift av oppsett som var konfigurert til Vis bare bruddlinjer under kjøring av BIG. Dette er nå fikset.
Kopivariant virker ikke
En feil som førte til at valg av kopivariant ikke hadde noen effekt, er nå fikset. Du kan velge formularelementet du ønsker å utelate i utskriften, og velge antall sider som skal skrives ut, ved å klikke på utskriftsikonet og gå til utskriftsformat.
Tabellutskrift til Microsoft Office Excel
Forhindrer at utskrift til Microsoft Office Excel noen ganger eksporterer tomme linjer.

Rapportering

Feil bedrift brukes noen ganger ved lasting av Visma Reporting Client
Problem med at Visma Reporting Client noen ganger åpnes med feil bedrift, når det åpnes fra Visma Business, er fikset.

Aktiviteter

Opprette aktiviteter fra Aktører
Hvis du velger Følg opp i dialogboksen Opprett aktivitet, får du opp samme dialogboks på nytt slik at du kan gjøre endringer i oppfølgingsaktiviteten. Oppfølgingsdialogen har ny overskrift så du vet at det er raden til oppfølgingsaktiviteten du arbeider med.

Integrasjon

Microsoft Office 2010-versjonen ikke gjenkjent
Microsoft Office 2010-versjonen ble ikke gjenkjent. Derfor fungerte ikke interaksjonen mellom Visma Business og Microsoft Office 2010. Dette er nå fikset.

Dette påvirker utskriften til Microsoft Office Excel, design av Microsoft Office Excelmaler og bruk av Word- og Excelmaler i CRM-modulen.

Brukerdefinerte kolonnenavn til Microsoft Office Excel
Når du skriver ut til Microsoft Office Excel uten å bruke mal, overføres alle brukerdefinerte kolonnenavn til overskriftsraden i Microsoft Office Excel, men ikke det opprinnelige kolonnenavnet.
Merk: Ved bruk av mal brukes det opprinnelige navnet for systemspråket, ikke det brukerdefinerte navnet.
Justering av data ved utskrift til Microsoft Office Excel
Ved utskrift til Microsoft Office Excel med kolonner som inneholder både numeriske og alfanumeriske data, ble bare numeriske data høyrejustert. Resten ble venstrejustert. Dette er fikset ved at Visma Business-modellinformasjonen brukes til å avgjøre justeringen.
Feil mal hvis tilkoblet tabell er tom
Det er nå mulig å opprette en Microsoft Office Excelmal selv om den tilkoblede tabellen er tom. Du kan nå både se og velge kolonnenavnene fra begge tabeller.

Beregnede kolonner

Feil verdi returnert fra @Time()
Hvis du brukte makroen @Time() i en beregnet kolonnen, ble feil tid vist i tabellen. Dette er nå fikset, og riktig tid vises.
Beregnede kolonner med desimaler
Hvis du brukte punktum (.) som tusenskilletegn og komma som desimalskilletegn i regionale innstillinger, mislyktes visningen og det ble lagt til tre nuller i slutten av tallet. Detter fikset, og verdien vises nå riktig i forhold til de regionale innstillingene.

Adgangsgrupper

Kopiere kolonneadgang
Problem hvor kopiering av kolonneadgangsinnstillinger mellom adgangsgrupper mislyktes hvis adgangen var fjernet i alle kolonnene i tabellen, er fikset.

Felles tabeller

Slette kunder/leverandører i felles aktørtabell
Når det slettes et kundenummer fra en rad i tabellen Aktør, kjøres en test for å kontrollere om det finnes transaksjoner for den aktuelle kunden i både hoveddatabasen og den sekundære databasen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.