Forbedringer 5.30 - Bokføring

Kunder/leverandører

Sanering med restbeløp
Hvis du prøver å sanere kunde- eller leverandørtransaksjoner med annet restbeløp enn 0.00, vil du få en varselmelding, og saneringen vil ikke bli utført.

Hovedbok

Krasj ved oppretting av automatposteringer
Et problem som oppstod ved bruk av Auto.post. behandl. = 3 for å opprette automatposteringer som fører til krasj, har blitt utbedret.

Budsjett

Krasj ved budsjettfordeling
Ingen krasj ved markering av hele budsjettlinjetabellen før fordeling.

Bunter

Kombinasjonsmatrise
Kombinasjonsmatrisen viser nå riktige feilmeldinger for ugyldige alfanumeriske organisasjonsenheter som begynner med en bokstav.
Automatposteringer og merverdiavgift
Beløp ekskl. mva vil bli riktig definert på bilagslinjer som er utvidet med automatpostering.
Bilagsnummerering ved bruk av motreferanser
Bilagsnummerering som har <+> på den første bilagslinjen i en bunt, vil være riktig selv om bilaget opprettes med en annen verdi enn bilagsnummeret.
Kontantrabatt gir feil beløp i valuta
Beløp i valuta vil bli riktig beregnet for kontantrabatt på betalingsbilag, også hvis bare standardvaluta brukes.
Kombinasjonsmatrise
Feltene Ikke og Komb.matr.behandl. har ikke hatt noen funksjonalitet, og er derfor skjult.
Bilagsnr på purrebrev
Et problem som førte til at bokføring av purrebrev i kundereskontro ikke brukte bilagsserien som er definert i Bedriftsopplysninger, er fikset.

Bilagsregistrering

Gjenta opplysninger for bilagstype
Parameteren Gjenta opplysn. for bilagstyper fungerer nå riktig uavhengig av om den oppgis som Fast / Gjenta / Foreslå verdi i oppsettet, eller oppgis manuelt.

Åpne poster

Åpne poster som er lik null
Et problem som oppstod ved oppheving av matchinger med transaksjoner hvor Beløp = 0 er fikset. Disse er ikke lenger påvirket av behandlingen Opphev matchinger fordi de aldri har vært matchet mot en motreferanse.

Purrebrev/renteberegning

Rentefrie dager i rentenota
Ved bruk av rentemetode = 1 i kombinasjon med Rentefrie dager (vær oppmerksom på forskjellen mellom Rentefrie dager og Løpedager), vil de rentefrie dagene bli trukket fra bare i renteberegningen for ubetalte fakturaer.
Forvirrende utskrift av rentenotagebyr
En forvirrende oversikt over rentenotagebyr for kunder med en annen land/valuta-kombinasjon enn det som er oppgitt i tabellen Land, er fikset.

Merverdiavgift

MVA på kjøp fra EU
Ved kostnad % på mva på kjøp av tjenester fra EU-land og kjøp med reversert mva:
  • Kostnad % reduseres med riktig beløp fra oppgitt mva.
  • Kostnaden vil som standard bli bokført kontoen som ble brukt til innkjøpet, eller kostnadskontoen som er oppgitt i Merverdiavgift-tabellen.
  • Det er introdusert to nye makroer i formularelementer for omsetningsoppgaver, @Kostnadsbeløp (Mva nr.) og @SumKostnadsbeløp (). Disse må legges til i formularet sammen med rader for utgående mva for den aktuelle merverdisatsen og sluttsumlinjen for mva.
Ingen mva-beløp i dialogboksen for fakturamottak og kreditnota
I dialogboksen Fakturamottak vises mva-beløpene riktig for kreditnotaer.
Beløp ekskl. mva ved periodisering, er feil
Ved utvidelse av bilagslinjer med behandlingen Periodisering, vil Beløp ekskl. mva være riktig på de utvidede linjene.
Oppdatere mva fra leverandør-/kundekonto uten motkonto
Et problem med beregning og oppdatering av mva ved bokføring av bilagslinjer med enten en kunde- eller leverandørkonto og manglende motkonto når det er merket av for Utelat MVA ved kontroll av beløpsdifferanse i feltet Buntbehandl., er fikset.
Direkte bokføring av mva til regnskap – mislykket med mva fra EU
Parameteren Direkte på avgiftskontoer i Bokføringstilfeller i Bedriftsopplysninger kommer nå også til å påvirke mva-satser som bokfører både inngående og utgående mva (f.eks. mva til og fra EU, mva på import av tjenester og reverserte avgifter).
Endring av navn på avkrysningsrute i ordrebehandling
Hvis du kjører en faktura med spesialavgift, vises mva for spesialavgiften på en egen linje i fakturaen. Hvis du krysser av for Kun en sumlinje for MVA, summeres alle mva-radene og vises på én linje i fakturaen. Den siste avgiftskoden i teksten brukes.

MVA-oppgave

MVA-oppgave med bare nullverdier
Beløpene vil bli skrevet ut i sin helhet når det skrives ut en MVA-oppgave med bare 0:- verdier.
Tjenester fra utlandet
Kolonnen Kalkulert MVA i hovedboktransaksjoner vil bli fylt ut også for transaksjoner med omsetningsklasser som genererer både inngående og utgående mva (f.eks. kjøp fra EU-land).

EBF

Lage regnskapsbunt fra betalingslinjer som ikke skal behandles
Behandlingen La regnskapsbunt i tabellen Betalingslinjer behandler ikke betalingslinjer for bankpartnere hvor flagget Direkte oppdatering av avregning fra ConvertX er aktivert i EBF-behandling for bankpartneren.

Hvis én bankpartner har aktivert flagget, vises meldingen "Bankpartner X beregnes fra ConvertX" i meldingsboksen. Hvis flere enn én bankpartner har aktivert flagget, vises meldingen "Bankpartnere X,X,X og X beregnes fra ConvertX".

Integrasjon

SIE #OBJEKT = 00 ikke godtatt
Alfanumeriske ansvarssenheter med navnene "0", "00", "000" osv., vil bli godtatt som alfanumeriske ansvarsenheter i SIE-import.
Feil ved oppretting av Excelmal
Ved oppretting av en Microsoft Office Excelmal i Resultat/balanserapport, vises en feilmelding om at rotelement mangler navn. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.