Endrede funksjoner 5.30 - Teknisk

Database

Godkjenning av Oracle 11
Oracle Database 11g er nå testet og godkjent for bruk med Visma Business.
Feilmelding når det oppstår feil med SQL-forbindelsen
Feilmeldingen som vises hvis det ikke kan opprettes en forbindelse til databasen ved start av Visma Business er nå forbedret. Meldingen inneholder nå punkter over ting du selv kan sjekke for å prøve å løse problemet.

VBS

Lisensiering av VBS
Visma Business Services utgis offisielt med 5.30-versjonen av Visma Business. Du trenger en gyldig lisens for å bruke produktet.

BIG

Oppdatert versjon av BIG
BIG-bibliotekversjonen er oppdatert fra 5.0 til 5.3 fordi det er lagt til nye funksjoner i BIG. Det betyr at eksisterende løsninger må oppdatere Interop.dll-avhengigheten.

Versjonen kan brukes side om side med 5.20 siden DLL-filen for 5.20 Interop starter VBus 5.20 og DLL-filen for 5.30 Interop starter VBus 5.30.

For nærmere informasjon, se release notes for Visma Business SDK.

Importkommandoer

Opprette bedrifter ved hjelp av importkommandoer
På grunn av den nye formen for lisensiering, er kontrollsifre ikke lenger påkrevd. Det betyr at kommandosyntaksen for å opprette en bedrift nå er: @CREATE_FIRM (bedriftsnr, ”Navn”).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.