Endrede funksjoner 5.30 - Logistikk

Produkter

Produktbehandling: alternativsbegrensninger
Dialogboksen Behandlingsmåte er forbedret og eksisterende alternativer er lagt til i denne dialogboksen i stedet for egne dialogbokser og kolonner. For å forenkle behandlingen er det i tillegg lagt til enkelte begrensninger for Lager og Strukturer.

Ordre

Generer kopi av ordre til kreditnota
Ikke alle relevante kolonner ble kopiert ved kjøring av behandlingen Generer kopi av ordre med Lag kreditnota krysset av.
Dialogboksen har dessuten fått noen nye alternativer:
  • Oppslag på alle verdier fra kunde
  • Oppslag på alle verdier fra produkt
  • Kopier alle dokumentlinker

Kontantordre

Begrensninger på fordeling mva-beløp på kundereskontrolinjer fra kontantordrer
Hvis kontantordrene er delt inn i mer enn én betalingsmåte og hvis disse betalingsmåtene har parameteren Via reskontro kontantordren inneholder mer enn én mva-kode, vil ikke mva-beløpet bli fordelt på kundereskontrolinjene.
Merk: Begrensningen har imidlertid ingen innvirkning på omsetningsoppgaven siden den opprettes fra hovedboktransaksjoner.

Varepartier

Flere kolonner kopieres for separate varepartier
Det kopieres flere kolonner fra det opprinnelige varepartiet til de enkelte varepartiene hvis du kjører behandlingen Separat i tabellen Vareparti:
  • Dato 1–2
  • Fri 1–4
  • Info 1–4
  • Gr. 1–2

Motta faktura

Alternativ for Ingen "avbryt" knapp i mottaksdialog
Avkrysningsruten Ingen "avbryt" knapp i mottaksdialog i kolonnen Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger er fjernet. Hvis du krysset av for denne ruten i versjon 5.21, vil den bli opphevet i databasen når du oppdaterer fra 5.21.

Håndtering av transaksjon

Oppstartsparameteren /XAPRT
Oppstartsparameteren /XAPRT er fjernet.

I stedet er det innført en ny transaksjonsbehandlingsmetode for fakturering, som sikrer datasamsvar i tilfelle systemet krasjer. Alle ordrer behandles nå fullstendig i én transaksjon, inkludert oppretting av bilagslinjen. Som et resultat av dette, vil Hovedbokstransaksjoner heretter bli produsert per faktura i stedet for samlet. Det er det samme som om du hadde valgt Hovedbokstransaksjoner pr. faktura for fakturabehandling. Bilagsserien holdes utenfor transaksjonen. Det vil si at fakturanumrene ikke rulles tilbake, og at du vil måtte gjøre et "hopp" i fakturanumrene.

Du kan unngå dette ved å bruke Felles behandling i Bedriftsopplysninger (Ta vare på ubrukte nr og Gjenbruk ubrukte nr).

Utskrift

Endring i Plukking ved forhåndsvisning-funksjonaliteten
Plukking ved forhåndsvisning-funksjonaliteten er gjort brukeravhengig i stedet for oppsettavhengig ved å introdusere avkrysningsruten Tillat forhåndsvisning av plukklister i kolonnen Brukerpref. i tabellen Bruker i systemdatabasen.

Ordredokument

Kredit med fakturareferanse
Håndteringen av fakturareferanser er endret for å sørge for at ordrelinjer hentes inn i omtrent samme rekkefølge som i de hadde i den originale ordren, uavhengig av når de ble fullført.

Ordrerlinjenr og Strukturhode linjenr er lagt til i produkttransaksjoner for å gjenskape en rekkefølge som ligner den originale. Unntaket er innsatte linjer, som vil bli satt inn sist på hvert strukturnivå.

Fakturaer sendt via e-post
Du kan nå benytte Sendemåter for dokumenter for å sende dokumenter som e-postvedlegg direkte til en SMTP-server. Funksjonen aktiveres ved å oppgi oppkoblingsdetaljer for SMTP-serveren i tabellen SMTP-konfigurasjon. Hvis det ikke finnes noen konfigurasjon eller konfigurasjonen inneholder feil, brukes Microsoft Office Outlook som reserveløsning.
Merk: Microsoft Office Outlook brukes fremdeles hvis Stopp e-post før sending er valgt i dialogboksen Sendemåter for dokumenter eller hvis dokumentet skrives ut via en felles utskriftsdialog og alternativet Send e-post er valgt.

Integrasjon

Bruk oppdatert EDI.dll-fil
Den nyeste versjonen av EDI.dll-filen og en ny versjon av Visma XML-filene er implementert, og følgende nye tagg er tilgjengelig:
DetailLinesTotalQuantity
Summen av UnitQtyOrdered på alle linjer


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.