Endrede funksjoner 5.30 - Generelt

Installasjons-CD

Slettede dokumenter
Zdata-dokumenter ligger ikke lenger på CD-en (ble tidligere funnet i \Annet\Zdata). De ligger nå i hjelpedokumentene for Zdata.

Lisensiering

Nytt lisensskjema
Det er tatt i bruk et nytt lisensskjema med online validering og oppdateringsmuligheter.
Merk: Sørg for at du har en gyldig kunde-ID og aktiveringsnøkkel før du installerer programmet. Du vil bli bedt om å oppgi disse når du starter programmet for første gang.

GUI

Dialogbokser for enhetlig passordendring
Flere ulike metoder for endring av diverse passord er slått sammen slik at de kan oppdateres i samme dialogboks.

Utskrift

Utskriftsfunksjonaliteten er oppdatert
Det er foretatt flere endringer til utskriftsfunksjonaliteten. De viktigste endringene er:
  • Rapporttypen du vil skrive ut, vises nå som en separat, splittet knapp på ribbon'en.
  • Utskriftsdestinasjonen ligger nå i Skriv ut-knappen.
  • Det er ikke lenger nødvendig at rapportens undertabell vises i vinduet, for kunne å kjøre en rapport.
  • Hvis du velger en utskriftsdestinasjon eller en bestemt rapport, husker Visma Business hvilket alternativ du valgte til neste gang du skriver ut.
  • Dialogboksen Skriv ut er nå kontekstsensitiv og viser bare tilgjengelige rapporter.
Visualisering av utskriftsoppsett
I alle dialogboksene for utskrift vises formularer som har utskriftsoppsett, med en stjerne etter navnet.
Datomakro i alle formulartyper
Makrofunksjonen @DocDate() er tilgjengelig i alle formulartyper slik at de skrives ut med dato. I purrebrev og rentenotaer erstatter denne makroen makrofunksjonen @StatusDate().
Manglende Microsoft Office Excelmal-sti i bedriftsparametere
Hvis det ikke er definert noen Excelmal-sti i bedriftsparameterne, brukes standardverdien \Program Path\Business\Template. Eldre versjoner har brukt roten i den gjeldende harddisken, noe som har ført til problemer i Windows 7, siden brukeren ikke har skrivetilgang til roten.

Adgangsregulering

Lagringskolonner for adgangsregulering er endret
Kolonnene til lagring av adgangsreguleringsopplysninger i tabellen Adgangsgruppe er endret. De nye kolonnene lagrer opplysningene i binære felt.

Tabellen Kolonneadgang er nå foreldet, siden opplysninger fra denne tabellen nå lagres i nye felt i tabellen Adgangsgruppe. Tabellen brukes imidlertid til konvertering.

Aktive prosesser

Informasjonskolonne for låst tabell er endret
Kolonnen for lagring av informasjon om låste tabeller i alle databaser er endret. Dataene lagres nå i binære kolonner.

Integrasjon

Visma User Directory og Visma Reporting
VUD og Rapportering er integrert med Visma Business. Konfigurasjon av disse finnes nå som behandlinger i tabellen Systemopplysninger.
Konfigurasjon og synkronisering
VUD-konfigurasjon og -synkronisering er flyttet fra en del av installasjonen til to nye behandlinger. Konfigurasjonen skjer nå i behandlingen Angi VUD parametere i systemdatatabellen. Synkronisering skjer nå i behandlingen Synkroniser med VUD i brukertabellen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.