Endrede funksjoner 5.30 - Bokføring

Bokføringstilfeller

Utvidelse av dialogboksen Bokføringstilfeller
Dialogboksen Bokføringstilfeller har blitt oppdatert, og flere avkrysningsruter er gjort passive.
Automatisk bokføring av alle transaksjonstyper til regnskap
Dialogboksen Bokføringstilfeller er utvidet med nye alternativer for automatisk bokføring i delen Regnskap.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.