Avg.kode forklaring

Tabellen innholder forklaringer som er angitt under eksport av mva-melding i SAF-T-format til skattemyndighetene.

Enkelte avgiftskoder skal følges av en forklaring når de eksporteres til SAF-T, og disse lagres i denne tabellen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.