Standardkonto

Inneholder én rad for hver standardkonto, benyttes for kobling av hovedbokskonto mot SAF-T kontonr.

Kontoene i denne tabellen brukes av behandlingsvalget Angi standardkonto i tabellen Hovedbokskonto.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.