SAF-T avgiftskode

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 2 Tekst (2)
SQL-navn SfTxCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 18054  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.