Aktör

Innehåller en rad för varje kund, leverantör, anställd eller annan person/organisation som företaget är i kontakt med.

Kunder, leverantörer och anställda tilldelas unika nummer i fälten Kundnr, Lev.nr och Anst.nr. En aktör kan ha flera av dessa fält ifyllda.

En aktör kan definieras som kontaktperson för någon annan via fältet Kontaktpers. för.Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.