Er ref.

The customer's/supplier's reference.

The reference is suggested on orders for the customer/supplier.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Referens Text (20)
SQL-namn YrRef Databasfältets namn.
Nummer 6125  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.