Webbsida 1

Adressen till en webbsida för the associate.

Double-click or press * to open the web page in your web browser.

Alternatively the field can be used to refer to documents or other files. Double-click or press * in the empty field to open the Select file dialog box.

On the Design tab, in the Infoga group, you can click on Webb-sida to visualise the document or web page on the screen.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Webbsida Text (260)
SQL-namn IntAd1 Databasfältets namn.
Nummer 6601  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.