Lagernr kund

The warehouse from where the products are to be taken from for a specific customer.

Suggested when you enter orders on the basis of the recipient for sales/hire/loan.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Lagernr Heltal
SQL-namn CStc Databasfältets namn.
Nummer 4072  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Lager WarehouseForCustomer
  • Lagernr kund
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.