Besökspostnr

The visiting post code.

When you enter a visiting postcode, the appropriate visiting postcode area is completed. If the postcode is not defined in the Postadress table, a warning is issued in the status bar.

If you enter a Postnr that exists in the Postadress table, the Postadress field is filled in and the cursor jumps to the next field. If the Postnr does not exist you will see a warning in the Statuslinjen and the cursor will then stop in the Postadress field so you can type in the Postadress manually.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Postnr Text (40)
SQL-namn ViPNo Databasfältets namn.
Nummer 10561  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Postadress VisitPostalAddress
  • Besökspostnr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.