Besökspostort

The visiting postal area.

When you enter a visiting postcode, the appropriate visiting postcode area is completed. If the postcode is not defined in the Postadress table, a warning is issued in the status bar.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Adressrad Text (60)
SQL-namn ViPArea Databasfältets namn.
Nummer 10562  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.