Användarnamn

The user name which is associated with the associate.

The Användare table contains valid user names. You must be registered as an associate with the logged on user name in this field in order to be able to register appointments, create documents or integrate with Visma Document Center.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Användarnamn Text (24)
SQL-namn Usr Databasfältets namn.
Nummer 4199  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.