Transp.avtalsnr

The supplier's transport agreement number.

The transport agreement number will be copied to the same field on the order lines.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Transp.avtalsnr Heltal
SQL-namn TspAgrNo Databasfältets namn.
Nummer 9064  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Transportavtal TransportAgreement
  • Transp.avtalsnr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.