Vikttariff

The ton rate.

Ton rates are defined in the Transportavtal table. It contains four Ton rate fields.

Ett uppslag i den här kolumnen ger dig följande lista med möjliga värden:
1 - Vikt tariff 1
2 - Vikt tariff 2
3 - Vikt tariff 3
4 - Vikt tariff 4
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Vikttariff Heltal
SQL-namn TonRt Databasfältets namn.
Nummer 9123  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.