Titel

The professional title for a private individual.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Namn Text (80)
SQL-namn Title Databasfältets namn.
Nummer 4048  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.