Användare i TimeEase

Visualises the Användare i TimeEase option under the Aktörsbehandl. field. An x is shown, if the user is enabled for Användare i TimeEase.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Boolsk Heltal
Minnesfält Ja Värdet i det här fältet lagras inte i databasen utan visas bara i programmet.
Nummer 8481  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.