Tidgrupp nr

The time schedule group for the employee.

The time schedule group no is used in the time registration module to generate the employee's time schedule balance.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Tidgrupp nr Heltal
SQL-namn TSGrNo Databasfältets namn.
Nummer 12366  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Tidgrupp TimeScheduleGroup
  • Tidgrupp nr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.