Lev.nr

Ett unikt nummer som identifierar the supplier.

You should place the supplier number within the range for account type 2 (suppliers). You define this range in the Kontonummerserier table. This enables you to avoid entering the account type when entering vouchers.

Anm: You can define one or more limited number series for suppliers in the Kontonummerserier table.

Anm: Om du trycker på + i den här kolumnen föreslås nästa tillgängliga nummer. Luckor i nummerserien som beror på raderade rader föreslås inte. Om du anger ett befintligt nummer visas ett felmeddelande. Numret kan inte ändras efter att det har angetts.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Lev.nr Heltal
SQL-namn SupNo Databasfältets namn.
Nummer 4046  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.