Källa nr

States from where you have obtained information on the associate.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Källa nr Heltal
SQL-namn SrcNo Databasfältets namn.
Nummer 4126  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Källa Source
  • Källa nr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.