SMS-leverantör

The SMS provider.

SMS-leverantör-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 155.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett SMS-leverantör i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän SMS-leverantör Heltal
SQL-namn SmsProv Databasfältets namn.
Nummer 11466  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.