Sänd till aktörnr.

Who is to receive the goods if this associate differs from the content of the fields for send to associate, customer, send in to associate, date and us.

Suggested when you enter orders for the customer/supplier (final delivery address or collection centre).

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörnr Heltal
SQL-namn ShpActNo Databasfältets namn.
Nummer 12802  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör ShipToAssociate
  • Sänd till aktörnr.
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.