Utleverans till aktörnr

To whom the products are to be delivered if it is someone other than the customer.

Only used for transaction type 1 - Försäljning, transaction type 2 - Uthyrning and transaction type 3 - Utlåning. Suggested when you enter orders for the customer/supplier.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörnr Heltal
SQL-namn DelToAct Databasfältets namn.
Nummer 4071  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör SendToAssociate
  • Utleverans till aktörnr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.