Bransch

A group to which the associate belongs.

Bransch-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 10.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Bransch i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Bransch Heltal
SQL-namn Trade Databasfältets namn.
Nummer 4107  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.