Betalas lev.nr

You only need to complete this field if payment is to be made to someone other than the supplier.

Suggested when you enter orders for the supplier.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Lev.nr Heltal
SQL-namn RmtSup Databasfältets namn.
Nummer 4098  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör RemittanceSupplier
  • Betalas lev.nr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.