Betalningsprioritet

In the Betalningsprioritet field you can enter your own priority codes, which you can choose to sort or select by in connection with payment suggestions.

The value you enter here is suggested when you run vouchers for the supplier, and is carried forward to open customer and supplier entries and transactions. The priority can also be suggested from the voucher type.

Betalningsprioritet-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 67.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Betalningsprioritet i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Betalningsprioritet Heltal
SQL-namn RmtPri Databasfältets namn.
Nummer 4497  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.