Påminnelseavgift

The reminder fee for the customer.

The reminder fee in the currency according to the Country no. of the customer in the Aktör table. If the Landnr field in the Aktör table is blank, the default Landnr in the Företagsuppgifter table is used.

You can use the Påminnelseavgift field in the Aktör table to override the value in the Påminnelseavgift field in the Påminnelse table in order to obtain the reminder fee in the customer's currency. If you use this option, the same reminder fee is used in all reminders.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Belopp Decimaltal
SQL-namn Fee Databasfältets namn.
Nummer 13867  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.