Tidigare kundnr

When you change a customer number the old number is saved in this field.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Kundnr Heltal
SQL-namn OldCNo Databasfältets namn.
Nummer 7189  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.