Postnr

The post code.

If you enter a Postnr that exists in the Postadress table, the Postadress field is filled in and the cursor jumps to the next field. If the Postnr does not exist you will see a warning in the Statuslinjen and the cursor will then stop in the Postadress field so you can type in the Postadress manually.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Postnr Text (40)
SQL-namn PNo Databasfältets namn.
Nummer 4034  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Postadress PostalAddress
  • Postnr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.