Postadress

The postal area.

If you enter a postcode that exists in the Postadress table, Visma Business fills in the Postadress field and the cursor jumps to the next field.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Adressrad Text (60)
SQL-namn PArea Databasfältets namn.
Nummer 4035  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.