Bildfilnamn

En länk till bildfilen för the associate.

Tips: Double-clicking or pressing * in this box opens the picture. If the box is empty, a dialog box for selecting a picture file will open.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Bildfilnamn Text (260)
SQL-namn PictFNm Databasfältets namn.
Nummer 8551  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.