Bet.villkor kund

The payment term for the customer.

These fields are suggested when you enter orders, and in voucher lines when you debit customers. The payment terms fields refer to the Betalningsvillkor table, where you have defined how many days/months of credit the customer is granted, including cash discounts if appropriate.

If you have not registered the customer's payment terms, the Std. betalningsvillkor are retrieved from the Företagsuppgifter table in connection with the new entry of orders and the EDI import of orders.

Calculate due date

The payment terms are the basis of your calculation of due dates in invoices and voucher lines. You can override the due date in orders and voucher lines, or later in the open entries. If no other payment terms are defined, any Std. betalningsvillkor defined under Företagsuppgifter will be applied to calculate due dates. If no payment terms are defined, the terms used will be cash on invoicing and 30 days net in the voucher lines.

Betalningsvillkor-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 6.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Betalningsvillkor i Text-tabellen.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Betalningsvillkor Heltal
SQL-namn CPmtTrm Databasfältets namn.
Nummer 4082  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Betalningsvillkor PaymentTermsForCustomer
  • Bet.villkor kund
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.