Betalningssätt kund

The payment method for the customer.

Betalningssätt-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 7.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Betalningssätt i Text-tabellen.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Betalningssätt Heltal
SQL-namn CPmtMt Databasfältets namn.
Nummer 4083  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Betalningssätt PaymentMethodForCustomer
  • Betalningssätt kund
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.