Personsökare

The pager number.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Telefonnr Text (20)
SQL-namn Pers Databasfältets namn.
Nummer 4043  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.