Utläggskonto

Accumulated expenses in a specific account for each customer or range of customers (defined in the Kontonummerserier table).

If you do not enter a value here the account references from the Företagsuppgifter table will be used.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Kontonr Heltal
SQL-namn OlAcNo Databasfältets namn.
Nummer 8437  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Huvudbokskonto OutlayAccount
  • Utläggskonto
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.