Koddel 2

The department, project, etc. the associate is linked to.

Organisational units fields can be used freely according to company needs to split accounting, sales and purchases into organisational units. The most common types are department, project and campaign. It is also possible to limit the organisational units a user should see by limiting the organisational units in the Limitation groups, User limitation groups and Limitations. The field appear with the name assigned to it in the Företagsuppgifter table.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Ansvarsenhetsnummer Heltal
SQL-namn R2 Databasfältets namn.
Nummer 4054  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Koddel 2 OrgUnit2
  • Koddel 2
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.